От 13 до 19 ноември ADDINOL Lube Oil GmbH се представи на изложението Agritechnica 2011 – Хановер, Германия, посветено на земеделието, животновъдството и горското стопанство. Изложението се счита за едно от най-големите в световен мащаб и беше посетено от на 415 000 човека. Над 100 000 от тях бяха чуждестранни гости.
ADDINOL участва на Agritechnica за пръв път и оценката за резултата от участието е изключително висока. Бяха представени нашите високоефективни смазочни продукти за замеделието, животновъдството и горското стопанство в това число моторни, хидравлични, хидротрансмисионни масла, греси и специализирани продукти за селскостопанска техника от последно поколение.

Предвид на подема в производството на енергия от специални газове в когенерационни инсталации, както и оползотворяването на прородния газ, към маслата за газови двигатели беше проявен огромен интерес. ADDINOL създава и предлага точните решения, съобразени със специфичните условия на работа на този тип оборудване.

Изложението Agritechnica 2011 беше посетено от 415 000 човека. Проведе се в 24 изложбени зали, разположени на 388 000 кв.м. изложбена площ. Представени бяха 2 700 компании от 48 страни. В сравнение с предходното изложение Agritechnica 2009, тази година посетителита бяха с 18% повече. Значителен бе ръста в посещаемостта от чуждестранни гости – 25%, достигайки 100 000 човека. От възможността да се запознаят с последните тенденции, разработки, техологии и техника в областта на земеделието, животновъдството и горското стопанство, се възползваха не само посетители от Европа, в т.ч. и България, но и гости от Русия, Северна и Южна Америка, както и от бързо развиващите се пазари – Китай, Индия и Пакистан. По този начин Agritechnika затвърди репутацията си на едно от най-големите индустриални изложения в глобален мащаб.

Следващото изложение ще се проведе от 12 до 16 ноември 2013 г. в Хановер, Германия.