Вероятно има много световни пазарни лидери. Затова Университетът Санкт Гален под научното ръководство на проф. д-р. Кристоф Мюлер (Christoph Müller) от HBM Entrepreneurs School, част от Училището по мениджмънт, технологии и право на Университета Санкт Гален, е създал обективен и прозрачен процес на подбор за реалните лидери на световния пазар в региона D-A-CH (Германия, Австрия, Швейцария). Оповестени са критериите за избор и определените стойности, а целият индекс е публикуван (www.weltmarktfuehrerindex.de). В Германия в момента са включени 450 компании, които са номер едно в своя сектор.

От декември 2018 г. ADDINOL Lube Oil GmbH от Лойна, Саксония-Анхалт, е включена в списъка на Университета Санкт Гален като „шампион на световните пазарни лидери” в индекса за Германия. В допълнение към високия дял на износа, решаващата причина за тази награда е водещата позиция на световния пазар на висококачествените смазочни материали ADDINOL в областите на високотемпературни масла за вериги и масла за двигатели на биогаз. И на двата пазара ADDINOL е постигнала водеща позиция чрез своите големи усилия в научноизследователската и развойна дейност и е станала доставчик на решения за предизвикателства, свързани със смазването. Вече не сме само доставчик на смазочни материали, подчертава Георг Вилдегер (Georg Wildegger), управляващ директор на ADDINOL Lube Oil GmbH. В тясно сътрудничество с потребители, OEM и изследователски институти, ADDINOL разработва продукти, които са съобразени със специалните изисквания на своите клиенти.

Още през 1999 г. е положен фундамента за един от настоящите фокуси на ADDINOL. В тясно сътрудничество с производителя на двигатели MAN стартира целенасоченото разработване на продукти за областта на децентрализираното снабдяване с енергия: масла за газови двигатели, адаптирани за работа със специални газове. Изключителният успех на газовото масло ADDINOL MG 40-Extra Plus продължава да определя стандартите на пазара и до днес. За най-новите разработки в областта на маслата за газови двигатели се използва нова технология за добавки в сътрудничество с един от водещите производители на добавки, ориентирана към променените условия на работа на съвременните газови двигатели. По този начин по-високите налягания и температури, произтичащи от новите конструкции на двигателите и използваните материали, са идеални условия за най-новото масло за газови двигатели в сектора на природния газ – ADDINOL Eco Gas 4000 XD, за да развие пълния си експлоатационен потенциал.

ADDINOL успя да също и да разшири още повече пазарната си позиция в областта на високотемпературните масла за вериги. Пазарните изисквания доведоха до създаването на ново високотемпературно масло за вериги от серията ADDINOL Cliptec, което е първият продукт, регистриран като NSF-H1 на световния пазар. По-рано, производителите на пластмасови фолиа, използвани след това за опаковане за храни, трябваше да приемат значителни ограничения. Това засягаше, от една страна, производителността и скоростта на производствените линии, а от друга страна, ограниченията върху по-късната употреба на фолиата за опаковане на храни. Новото високотемпературно масло за вериги ADDINOL Cliptec XHS 485 FG променя технологичните граници и постига невъзможния досега баланс. С този ориентиран към пазара развой, ADDINOL е първият производител на смазочни материали, който предлага високотемпературно масло за вериги с изключителна производителност, сертификация NSF-H1 и одобрение на най-важния OEM в тази област на приложение, BRÜCKNER Group.